Indikátory pre filtre

  • Indicator For Filter Monitoring Differential Pressure

    Indikátor pre sledovanie rozdielového tlaku filtra

    Snímač diferenčného tlaku typu CS sa používa hlavne v termostate prechádzajúcom potrubím. Keď funguje hydraulický systém, jadro prehrievača sa postupne blokuje kvôli znečisťujúcim látkam v systéme a tlak na vstupe a výstupe z olejového otvoru vytvára tlakový rozdiel (to znamená stratu tlaku unikajúceho jadra) . Keď sa tlakový rozdiel zvýši na nastavenú hodnotu vysielača, vysielač automaticky vyšle signál, aby dal prevádzkovateľovi systému pokyn vyčistiť alebo vymeniť teplotné jadro, aby sa zaistila bezpečná prevádzka systému.